Welcome to Playwise Inc.

Playwise Inc. is a newly established multimedia design company that can help your company to be seen and heard.

Playwise Inc. consists of me, Maximillian Rahbæk.Portrait

I am the guarantor of a creative solution of your projects pertaining to graphic work, web design and communication.

I am always keen on a challenge and will work hard to get your message mediated.

Explanation about the price

Since Playwise inc. is small single man enterprise with no real headquarters, I am able to give a good price on my services.

It is to some extent important more to me that it is an exciting project or an great idea, rather than a good salary.

Furthermore, I recently graduated and need all the experience I can get, therefore it's a good idea for me to undercut the market.

Finally, it should be said that Playwise Inc., due to its size, does not take the larger projects. In most cases these will also require standard solutions and there are other and better suited professionals for those tasks.

*(All prices are negotiable and vary depending on the nature of the job.)

Want to know your options?

Whether it is an idea-draft, which is still on the drawing board, or a well-established company in need of some new perspective, Playwise Inc. can offer a variety of options that can maximize its potential.

On the right you describe your project and what you want to do.

I can then create a picture of how that can be done, and which media can be used in relation to getting the product best exposed.

Alternatively I can be reached on the telephone number below, however I prefer to get the concept presented via the contact form, as it provides a better opportunity to let the task format develop.

Velkommen til Playwise Inc.

Playwise Inc. er en nystartet multimediedesign-virksomhed, som kan hjælpe din virksomhed til at blive set og hørt.

Playwise Inc. består af mig, Maximillian Rahbæk.Portræt

Jeg er garant for en kreativ løsning af dine projekter udi grafisk arbejde, webdesign og kommunikation.

Jeg er altid frisk på en udfordring, og vil arbejde hårdt for at få medieret dit budskab.

Forklaring omkring Priser.

Da Playwise inc. er en enkeltmandsvirksomhed uden egentligt hovedsæde, er jeg i stand til at give en god pris på mine ydelser.

Samtidig er det i nogen grad også vigtigere for mig, at det er et spændende projekt eller en god idé, fremfor at lønnen er god.

Ydermere er jeg nyuddannet og har brug for al den erfaring jeg kan få, det er derfor en god idé for mig at underbyde markedet.

Slutteligt skal det siges, at Playwise Inc., grundet sin størrelse, ikke tager de større projekter. Der vil i de fleste tilfælde dér også være tale om standardløsninger, som der findes andre og dygtigere fagfolk til.

*(Alle priser er til forhandling og varierer alt efter opgavens karakter.)

Vil du kende dine muligheder?

Hvad enten det er et idé-udkast, som stadig er på tegnebrættet, eller et veletableret firma, der trænger til et nyt perspektiv, kan Playwise Inc. tilbyde en vifte af muligheder, som kan optimere dets potentiale.

Til højre kan du beskrive dit projekt, og hvad du ønsker der skal gøres.

Jeg kan så danne mig et billede af hvordan der kan gøres, og hvilke medier kan udnyttes i forhold til at få varen bedst eksponeret.

Kan alternativt også træffes på telefonnummeret nedenfor, men jeg foretrækker dog at få konceptet præsenteret via kontaktformen, da det giver bedre mulighed for at lade opgavens format gøre sig synligt.

Willkommen beim Playwise Inc.

Playwise Inc. ist ein neuetabliertes Multimedia Design Firma das euch helfen kann gesehen und gehört zu werden.

Playwise Inc. besteht von mir, Max Rahbæk.Porträt

Ich bin ein Garant einer kreative Lösung von eurer Projekten hierunter grafisches Arbeit, Webdesign und Kommunikation.

Ich bin immer klar auf ein Herausforderung und will mich Schlitten um eurer Träume zu erfüllen.

Erklärung für die Preise.

Seit Playwise Inc. ein kleiner einzigen Mann-Unternehmen ist mit keiner wirklichen Sitz, bist es ein Möglichkeit für mich einen guten Preis für meine Dienste zu gieben.

Es ist für mich das wichtiges das es ein spannendes Projekt oder eine gute Idee, im Gegensatz zu ein gutes Gehalt.

Was mehr ist, Ich habe vor kurzem mein Ausbildung abgeschlossen und brauchen alle Erfahrung, die ich bekommen kann, deshalb ist es eine gute Idee für mich, um den Markt zu unterbieten.

Schließlich sollte ich es bekannt werden dass Playwise Inc., wegen seiner Größe, die größeren Projekten nicht nehmen kann. In den meisten Fälle erfordern solche Projekte Standardlösungen und es gibt andere und besser geeignet Profis für diese Aufgaben.

*(Alle Preise sind verhandelbar und hängen von der Art der Arbeit auf.)

Möchten Sie Ihre Optionen wissen?

Ob es sich um eine Idee Entwurf, die noch auf dem Reißbrett steht, oder eine etabliertes Unternehmen mitt Notwendigkeit für einige neue Perspektive kann Playwise Inc. eine Vielzahl von Optionen bieten, die den Potenzial von das gebiet Maximieren kann.

Auf der rechten Seite kann Ihr euren Projekt beschreiben und was Sie tun möchten.

Ich kann dann einfach ein Bild davon machen, wie das getan werden kann, und welche Medien ideal seid, das Produkt am besten ausgesetzt werden.

Alternativ kann ich bei der Telefonnummer hierunter entnommen werden, aber Ich bevorzuge dass Sie denn Kontaktformular Benützen, weil ich denn besser eine Idee das Projekt entwickeln kann.